Налични курсове

RetRail - New Trends in Retail - PT (open)

Категория: RetRail
  • Преподавател: Xénia de Carvalho
  • Преподавател: CRISTINA DIMAS

RetRail - New Trends in Retail - BG (closed)

Категория: RetRail
  • Преподавател: Maria Georgieva

RetRail - New Trends in Retail - BG (open)

Категория: RetRail
  • Преподавател: Maria Georgieva

RetRail - New Trends in Retail - PT (closed)

Категория: RetRail
  • Преподавател: CRISTINA DIMAS

RetRail - New Trends in Retail - SI (open)

Категория: RetRail
  • Преподавател: Petra Velkovrh

RetRail - New Trends in Retail - SI (closed)

Категория: RetRail
  • Преподавател: Petra Velkovrh